header-cold.png
 
 

Vi leder dig rätt

för en framgångsrik övergång från miljöfarliga till naturliga köldmedier 

 
 

För en renare framtid

Vi hjälper industriföretag, livmedelskedjor, tekniska konsulter och installationsföretag vid övergången till miljövänligare kylsystem

Alla företag som har någon form av kylning i sin process har en stor utmaning framför sig. Från och med 2015 har EU komissionens nya direktiv om köldmedier trätt i kraft. Direktivet innebär bland annat straffskatter på HFC-baserade köldmedier.

Våra dryga 15 års erfarenhet av att implementera kylsystem med naturliga köldmedier har gett oss den helhetssyn som krävs för att införa den nya tekniken på ett kostnadseffektivt sätt.

photo-1418985991508-e47386d96a71.jpeg
 

Minska din miljöpåverkan

 
 

våra tjänster

Migrationsstrategi

En övergång till naturliga köldmedier innebär ett antal utmaningar både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv. Vi har verktygen och kunskapen för att guida dig genom processen utan att ge avkall på kvalitet och prestanda.

Planerinsstöd

Planering av övergången till naturliga köldmedier kräver helhetssyn och noggrann analys av befintliga system och en välbalanserad plan för migrationsprocessen . Under 15 år har vi hjälpt kunder att bli framgångsrika på vägen mot hållbara kyllösningar.

Upphandlingsstöd

Inköpsfasen i migreringsprojektet kräver god kunskap om marknaden och leverantörernas tillgängliga resurser när det gäller utrustning och installationsförmåga. Vår marknadserfarenhet är en ovärderlig resurs i detta skede av projektet.

Försäkringslösning

Vi tillhandahåller skräddarsydda försäkringslösningar för kylsystem. Öka ditt trygghet och minska din sårbarhet för oväntade störningar. Besök frigsurance.com

Utbildning för tekniker

Utbilda och förbered din tekniska personal för en smidig övergång till naturliga köldmedier. Besök co2academy.com