våra tjänster

Migrationsstrategi

En övergång till naturliga köldmedier innebär ett antal utmaningar både ur ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv. Vi har verktygen och kunskapen för att guida dig genom processen utan att ge avkall på kvalitet och prestanda.

Planerinsstöd

Planering av övergången till naturliga köldmedier kräver helhetssyn och noggrann analys av befintliga system och en välbalanserad plan för migrationsprocessen . Under 15 år har vi hjälpt kunder att bli framgångsrika på vägen mot hållbara kyllösningar.

Upphandlingsstöd

Inköpsfasen i migreringsprojektet kräver god kunskap om marknaden och leverantörernas tillgängliga resurser när det gäller utrustning och installationsförmåga. Vår marknadserfarenhet är en ovärderlig resurs i detta skede av projektet.

Försäkringslösning

Vi tillhandahåller skräddarsydda försäkringslösningar för kylsystem. Öka ditt trygghet och minska din sårbarhet för oväntade störningar. Besök frigsurance.com

Utbildning för tekniker

Utbilda och förbered din tekniska personal för en smidig övergång till naturliga köldmedier. Besök co2academy.com