För en renare framtid

Vi hjälper industriföretag, livmedelskedjor, tekniska konsulter och installationsföretag vid övergången till miljövänligare kylsystem

Alla företag som har någon form av kylning i sin process har en stor utmaning framför sig. Från och med 2015 har EU komissionens nya direktiv om köldmedier trätt i kraft. Direktivet innebär bland annat straffskatter på HFC-baserade köldmedier.

Våra dryga 15 års erfarenhet av att implementera kylsystem med naturliga köldmedier har gett oss den helhetssyn som krävs för att införa den nya tekniken på ett kostnadseffektivt sätt.